Verzekeren Hypotheken Bankieren Contact
Burgemeester Thijssenlaan 2
6243 BS Geulle
Telefoon 043 364 1689

Disclaimer


Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij accepteren echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt en er kan geen enkel recht aan de gegevens worden ontleend.

Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de wet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf verwerkt. Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend.

(C) 2001-2016 Assurantiekantoor Louwet.
Burgemeester Thijssenlaan 2 6243BS Geulle | Telefoon 043 3641689